Pongal Wishes 2023 in Tamil பொங்கல் Quotes & Images

Pongal Wishes 2023 in Tamil language font. Pongal 2023 Wishes Image download, Quotes, SMS Message for Whatsapp, Facebook, and Instagram. And Pongal, also denoted as Thai Pongal (தைப்பொங்கல்), a multi-day Hindu harvest festival celebrated by Tamils in the states of Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Puducherry in India and also in some parts of Sri Lanka. Pongal Quotes in Tamil – The festival is celebrated on 14th or 15th of January every year. The day depends on the sun’s orbit around earth in that particular year. The festivities and excitement observed throughout the month of January and February which stated as Thai month according to the Tamil solar calendar.

Pongal Wishes

The festival is to worship lord Surya and gain his blessings. The harvest festival celebrated in many regions throughout India by different names Makar Sankranti, Magh Bihu, Uttarayana, Maghi, Maghe Sankranti, Shakrain and many more. The four days of the Pongal festival are Bhogi Pongal, Surya Pongal, Mattu Pongal and Kanum Pongal.

The first day of the Pongal festival is the Bhogi Pongal, and it marks the last day of the Tamil month Margali. This day of the festivities also referred to as new beginnings as people discard their old belongings and celebrate new beginnings. The people assemble and burn the heaps of discards by lighting a bonfire. People clean their houses and decorate their places to give a festive look. People wear new clothes to mark the beginning of the festival.

Pongal Wishes 2023 quotes
Pongal Wishes 2023 quotes

Pongal Quotes in Tamil

The people express their gratitude and worship lord Indra who is denoted as the god of rains, with hopes that they will receive plentiful rains in the year ahead. People also collect fruits of the harvest such as sugar cane with flowers of the season. Money is often placed into a mixture of treats and is served among children.

Surya Pongal is the second and main festive day of Pongal. It marks the beginning of the Tamil calendar month Thai, and coincides with Makar Sankranti which a winter harvest festival celebrated throughout India. The festival named after the ceremony of Pongal, which means ‘to boil and overflow’ and the festival begins with the preparation of a sweet rice dish using the new harvest of rice, milk and jaggery as the main ingredients which is first offered to lord Surya and other almighty divinities. The traditional festival of Pongal, marks the end of winter elevation, and the beginning of another six-month-long journey of the sun in the northwards direction that is when the sun enters the 10th House of Capricorn Zodiac, also known as Uttarayana.

Pongal Wishes Image Download

The day celebrated with family and friends and a sweet rice dish prepared as the main Pongal dish in a traditional earthen pot in an open space in the sight of the sun. The pot typically decorated with flower garland, and two or more tall fresh sugarcane stalks placed near the cooking stove.

Mattu Pongal is celebrated as the third day festival of pongal to worship the cows and seek blessings. Cattle are bathed, their horns polished and painted in bright colours, and garlands of flowers placed around their necks. The pongal that has been offered to the deities is then given to cattle, and then served to all members of the family. Kanum Pongal marks the end of Pongal festivities for the year. The word Kanum means to visit. Many families hold reunions on this day. social events are conducted to strengthen bonds.

Pongal Image Download

Villagers harvest and consume farm fresh sugarcane by introducing social gatherings. Relatives, friends and neighbours visit to greet each other, pay respects and seek blessings. The main motive is to get together with family and friends, and exchange gifts to renew social bonds of solidarity.

Pongal is the time for people to unite and celebrate the abundance of the harvest and happiness. It is a time to express gratitude to almighty gods for their blessings and to share the happiness with family and friends. Pongal is an auspicious day to forget al kinds of sorrows, bitterness and start new and bring sweetness amongst all and this is incomplete without wishing your loved ones. Here are some ideas for Pongal wishes that you could use to greet your loved ones for Pongal 2023:

Pongal Wishes in Tamil

 • Wishing you and your family a very happy Pongal! May the festival bring you joy, prosperity, and good health.
 • आपको और आपके परिवार को पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं! यह त्योहार आपके लिए खुशी, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए।
 • உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் மிகவும் மகிழ்ச்சியான பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்! திருவிழா உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும், செழிப்பையும், நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் தரட்டும்.
 • May the blessings of the gods shower upon you and your family during this festive season. Happy Pongal!

Pongal Wishes in English

 • त्योहारों के इस मौसम में आप और आपके परिवार पर देवताओं की कृपा बरसती रहे। पोंगल मुबारक!
 • இந்த பண்டிகைக் காலத்தில் தெய்வங்களின் ஆசிகள் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் மீதும் பொழியட்டும். இனிய பொங்கல்!
 • Sending you warm wishes for Pongal with hopes that the festival will bring lots of happiness, good fortune in your and your loved ones’ lives!
 • आपको पोंगल की हार्दिक शुभकामनाएं इस उम्मीद के साथ कि यह त्योहार आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में ढेर सारी खुशियां, सौभाग्य लेकर आए!
 • பொங்கல் பண்டிகை உங்கள் மற்றும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களின் வாழ்வில் நிறைய மகிழ்ச்சியையும், நல்ல அதிர்ஷ்டத்தையும் கொண்டு வரும் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களுக்கு அன்பான வாழ்த்துக்களை அனுப்புகிறேன்!
 • May the Pongal festival be the beginning of a year filled with abundance, prosperity, and joy for you and your loved ones. Happy Pongal!

Happy Pongal Wishes in Tamil Font

 • पोंगल उत्सव आपके और आपके प्रियजनों के लिए बहुतायत, समृद्धि और आनंद से भरे वर्ष की शुरुआत हो। पोंगल मुबारक!
 • பொங்கல் பண்டிகை உங்களுக்கும் உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கும் செழிப்பு, செழிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு ஆண்டின் தொடக்கமாக இருக்கட்டும். இனிய பொங்கல்!
 • Wishing you and your family a Pongal full of love, joy, good health and delicious food. May the festival shower the blessings of the gods on you and your family.
 • आपको और आपके परिवार को प्यार, खुशी, अच्छे स्वास्थ्य और स्वादिष्ट भोजन से भरे पोंगल की शुभकामनाएं। यह त्योहार आप और आपके परिवार पर देवताओं की कृपा बरसाए।
 • உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் அன்பு, மகிழ்ச்சி, நல்ல ஆரோக்கியம் மற்றும் சுவையான உணவு நிறைந்த பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். இந்த திருவிழா உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் தெய்வங்களின் ஆசீர்வாதத்தைப் பொழிவதாக.
 • May the Pongal festival bring togetherness, love, peace and harmony among you and your family. wish you a very Happy Pongal!

Kanyashree Application Form

WB PM Kisan Yojana List 2023 Status

Gatidhara Scheme Apply Online

eShram Card Status 2023 Download WB

Pongal Tamil Wishes

 • पोंगल का त्योहार आपके और आपके परिवार के बीच एकजुटता, प्रेम, शांति और सद्भाव लाए। आपको पोंगल की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!
 • பொங்கல் பண்டிகை உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே ஒற்றுமை, அன்பு, அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்தட்டும். உங்களுக்கு இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள்!
 • Here’s to a Pongal filled with sweet and joyful moments and delicious Pongal!
 • मीठे और खुशनुमा पलों से भरा पोंगल और स्वादिष्ट पोंगल की शुभकामनाएं!
 • இனிய மற்றும் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் நிறைந்த பொங்கல் மற்றும் சுவையான பொங்கல் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்!

Leave a Comment